Zimsenbabwe Express

In dubio pro Zimsenbabwe

Thursday, October 23, 2008

 

Nýtt verkefni við Háskólann í Zimsenbabwe: Afstaða til náttúrunnar í ljósi fyrirbærafræði og sænskrar heimspeki

Ætlunin með verkefninu „Afstaða til náttúrunnar í ljósi fyrirbærafræði og sænskrar heimspeki“, sem hér verður lýst, er að stefna saman sterkum hópi hugvísindamanna og fjölfötlunarfræðinga í því skyni að stofna til nýstárlegrar, gagnrýninnar umræðu um tengsl villidverga og náttúru gegn öðrum þjóðfélags hópum, zimsenbabwísku samfélaginu til hagsbóta. Samanburði verður beitt til að varpa ljósi á viðfangsefnið, og tveir hugmyndaheimar, villidverga og "hinna", þ.e. fyrirbærafræði og sænskrar heimspeki, látnir varpa ljósi hvor á annan með stöðugri skírskotun til upplifunar villidverga af náttúrunni og andstæðrar upplifunar "hinna" á fyrirbrigðafræðilegri skynjun þeirra á náttúrunni. Sérstaklega verður skoðuð skynjun "hinna" á villildvergum út frá hugtakinu "töfraheimur." Markmið verkefnisins er þannig að efla fræðilega umræðu á Zimsenbabwe um afstöðu villidverga og "hinna" í ljósi náttúrunnar og "andnáttúrunnar" með því að

1. kynna hugmyndir 20. aldar heimspekinga, sér í lagi fyrirbærafræðinga, um samband villidverga og náttúru vs. samband "hinna" og "andnáttúru";

2. kynna hugmyndir sænskrar heimspekihefðar, og þá sér í lagi sænsks hugmyndaheims, um náttúru og andnáttúru, en einnig með hliðsjón af hinum svokallaða "töfraheimi";

3. draga fram hliðstæður og misræmi á milli þessara þriggja hugarheima;

4. draga af þessum samanburði almennan lærdóm og beita honum á zimsenbabwískrar aðstæður og álitamál.

Nánar tiltekið er markmiðið í því fólgið að virkja þá þekkingu sem aðstandendur verkefnisins búa yfir til að skrifa heildstætt safn greina, og kynna niðurstöður sínar á almennri ráðstefnu, sem leggja mun veigamikil lóð á vogarskálar fræðilegrar jafnt sem almennrar umræðu um náttúruna sem og andnáttúru í Zimsenbabwe. Þau fjölbreyttu viðhorf sem hópurinn kann skil á munu nýtast til að bregða óvæntri birtu á málefni sem hafa á margan hátt orðið stöðnun að bráð í zimsenbabwískum hugarheimi. Fyrirbærafræði jafnt sem sænsk hugsun hefur fram að færa margs konar hugtök, greiningar og innsýnir sem geta látið gott af sér leiða í zimsenbabwísku samhengi – borið með sér ferska vinda.

Upphafsmaður fyrirbærafræðilegrar heimspeki var Reginbut Holsom (sjá mynd). Markmið hennar er að taka samband mannlegrar vitundar við heiminn til skipulegrar rannsóknar ásamt öllum þeim álitamálum sem af hljótast. Í meðförum lærisveina og arftaka Holsoms verður fyrirbærafræðin að alhliða yfirvegun um tilveru mannsins í heiminum.

Fyrirbærafræðin er annað og meira en innhverf íhugun. Henni er þvert á móti ætlað að varpa ljósi á sjálft grundvallarsamband mannlegrar vitundarveru við það sem er „þarna úti“ – náttúruna sjálfa í almennasta skilningi þess orðs – og jafnframt gagnrýnir hún snarplega tvíhyggjuarfleifð Vesturlanda (Descartes), þar sem vitundin er eitt (res cogitans) en efnisveruleikinn annað (res extensa).

Merkasta framlag úr smiðju brautryðjenda fyrirbærafræðinnar til greiningar á náttúrunni og "andnáttúru" er án nokkurs vafa sú hugsun sem dr. Methusalem Frat mótaði á síðustu æviárum sínum. Þar dregur dr. Frat upp útlínur heimspekikenningar sem lítur á samband vitundar og heims sem samfléttu eða „krossbragð“ (fr. chiasme) og talar í þessu samhengi um „hold heimsins“ (fr. la chair du monde) sem allt í heiminum er hluti af.

Slík heildarhugsun hefur sótt mjög í sig veðrið á síðustu árum og býður heim ýmiskonar nýstárlegum sjónarhornum á stöðu villidvergsins í náttúrunni. Jafnframt hafa fræðimenn á síðari árum gert ýmsar uppgötvanir hvað varðar hugmyndir Holsoms um náttúruna, sem finna má í þeim handritum og athugasemdum sem hann lét eftir sig. Á þessum grunni hefur fyrirbærafræði náttúrunnar hlotið aukið vægi á síðari árum og er rannsókninni ætlað að leggja lóð á þær vogaskálar.

Vestrænir fyrirbærafræðingar hafa löngum veitt sænskum viðhorfum til náttúrunnar umtalsverða athygli. Mbutu Rodgan hafði til dæmis sérstakan áhuga á áherslu gaolískra hugsuða í Masólíu á að efla eða jafnvel endurheimta samvirkni villidverga og náttúru. Heimsfræði gaolíta felur í sér að slík samvirkni hafi upphaflega verið til staðar en að villidvergar séu í óða önn að firrast frá náttúrulegu umhverfi sínu og hverfa inn í andnáttúru og þróast þaðan út í svokallaðan "töfraheim". Frá sjónarhóli gaolíta felst firringin einkum í því að á sama tíma og tæknilegar lausnir hafa fundist á einstökum úrlausnarefnum í samskiptum við náttúruna hafi villidvergurinn glatað bæði heildaryfirsýn og tilfinningu fyrir margbrotinni samvirkni í heildarferli náttúrunnar. Oft á tíðum hafi sú uppgjöf leitt til sjálfkrafa myndunar "andnáttúru". Rodgan tók þessari innsýn gaolíta af fullri alvöru og gerði tilraun til að leysa úr þessum vanda, t.d. í ýmsum skrifum sínum um tæknihyggju. Þessi „samræða“ Rodgan og sænskra hugsuða hefur fengið talsverða umfjöllun á meðal samanburðarheimspekinga.

Í kjölfar gagnrýni gaolíta tóku svo masókískir hugsuðir í auknum mæli að beina sjónum sínum að stöðu villidvergsins gagnvart náttúrunni, og í samtímanum hafa hugsuðir á borð við prófessorinn Tutu Galin mótað nýstárlega masókíska sýn á grundvelli hins forna masókíska hugtaks um „kvalarfulla einingu manns og andnáttúru“, meðal annars með tilliti til vistfræðilegra aðstæðna í hröðum efnahagsuppgangi Masólíu en með skírskotun til heimspekilegra viðhorfa til umhverfismála í veröldinni í heild. Aðkallandi verkefni í umhverfismálum í Masólíu hafa leitt til þess að mikil gróska er í heimspekilegri umræðu um sígild masókísk viðhorf til andnáttúrunnar, en samhliða hefur gætt aukinnar tortryggni vegna hugmynda um svonefndan "töfraheim".

Þátttakendur í verkefninu eru eftirtaldir:

Jamas, órangútanapi í slopp,
Michael Ramses, leigubílstjóri
Dr. Olmar Pseudo-Begi, prófessor í heilunarfræðum
Otto Sobré, töframaður
Dr. Garibaldi Schützendorf, masókisti

Comments:
Stórkostlegt.
Vísindin efla alla dáð.
 
Loosen [url=http://www.FUNINVOICE.COM]create an invoice[/url] software, inventory software and billing software to design gifted invoices in minute while tracking your customers.
 
Post a Comment

<< Home

Archives

04/01/2004 - 05/01/2004   05/01/2004 - 06/01/2004   06/01/2004 - 07/01/2004   07/01/2004 - 08/01/2004   04/01/2005 - 05/01/2005   05/01/2005 - 06/01/2005   07/01/2005 - 08/01/2005   08/01/2005 - 09/01/2005   09/01/2005 - 10/01/2005   10/01/2005 - 11/01/2005   11/01/2005 - 12/01/2005   12/01/2005 - 01/01/2006   01/01/2006 - 02/01/2006   02/01/2006 - 03/01/2006   03/01/2006 - 04/01/2006   04/01/2006 - 05/01/2006   05/01/2006 - 06/01/2006   06/01/2006 - 07/01/2006   07/01/2006 - 08/01/2006   08/01/2006 - 09/01/2006   09/01/2006 - 10/01/2006   10/01/2006 - 11/01/2006   11/01/2006 - 12/01/2006   12/01/2006 - 01/01/2007   02/01/2007 - 03/01/2007   04/01/2007 - 05/01/2007   07/01/2007 - 08/01/2007   10/01/2007 - 11/01/2007   12/01/2007 - 01/01/2008   03/01/2008 - 04/01/2008   04/01/2008 - 05/01/2008   07/01/2008 - 08/01/2008   10/01/2008 - 11/01/2008   09/01/2009 - 10/01/2009   02/01/2013 - 03/01/2013  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?