Zimsenbabwe Express

In dubio pro Zimsenbabwe

Sunday, December 03, 2006

 
Stjórnarskrárbreyting væntanleg í Zimsenbabwe

Mannréttindanefnd Hins upplýsta alræðisríkis Zimsenbabwe hefur lagt til við upplýstan alráðinn að jákvætt kynfrelsi verði gert að stjórnarskrárbundnum mannréttindum. Það er einróma álit nefndarinnar að neikvætt kynfrelsi sem færir fólki útilokandi einkarétt yfir kynfærum sínum, þ.e. líkamanum öllum ekki einvörðungu æxlunarfærum hans, þar sem öðrum eru heimiluð afnot einvörðungu með réttindaafsali rétthafa með einhliða yfirlýsingu eða gagnkvæmum samningum, sé ekki í samræmi við opið samfélag sem byggir á almennum manngildissjónarmiðum. Hið neikvæða kynfrelsi, þótt gagnkvæmur réttur sé og almennur, leiði til mikils kynferðislegs ójöfnuðar meðal þegnanna. Þeim raunverulegu efnislegu réttindum sem ætlað sé að verja með hinu neikvæða kynfrels sé svo miskipt meðal þegnanna. Lögin séu því einungis formlega í samræmi við jafnræðisákvæði stjórnarskráarinnar og janréttishugsjónina en ekki hvað raunverulegt efnislegt inntak varðar. Hér er því ekki einvörðungu um siðferðilegt álitamál að ræða heldur krefst stjórnskipuleg nauðsyn þess að brugðist sé við með afgerandi og fumlausum hætti.

Það er staðföst sannfæring og trú nefndarinnar að réttur hvers einstaklings til kynlífis sé heilagur og algildur og skuli viðurkenndur sem slíkur af alríkinu. Enginn einstaklingur geti svipt annan þessum rétti. Þetta er hið jákvæða kynfrelsi. Því miður er staðreyndin sú að í gegnum söguna hefir réttur þessu verið fótum troðinn. Hópur einstaklinga hefur verið sviptur þessum rétti sökum aðskiljanlegra ágalla sem eru við nánari eftirgrennslan gerviástæður. Vandamálið er ekki að sumt fólk sé ljótt, leiðinlegt, óaðlaðandi eða illa til ástaratlota fallið, heldur að það þyki ljótt, leiðinlegt, óaðlaðandi eða illa til ástaratlota fallið. Þetta fólk er fórnarlömb fagurfræðilegrar menningarskilyrðingar og félagsmótunar hefðarinnar sem endurspeglað hefir duttlungafulla mannkostafordóma menningarinnar í gegnum aldir alda. Þessi viðhorf eru ekki algild, þeim má breyta. Þeim ber að breyta. Hver og einn einstaklingur er fallegur og skemmtilegur. Jafnfallegur og skemmtilegur og sá næsti, bara með öðrum hætti, fjölbreytilegum hætti.

Verst er þó að mannkostarökin, ef þau væru nú til staðar, sem þau eru vitanlega ekki, eru engin rök fyrir synjun uppfyllingar kynfrelsis. Þetta eru fordómarök sem standast ekki hina vísindalegu aðferð. Að neita einhverjum um kynferðislegt samneyti a priori er óupplýst aðferð. Einstaklingur er fyrirfram ekki í neinni aðstæðu til að meta gæði eða nytjar af kynlífi með öðrum einstaklingi. Þær verða einungis metnar eftir að verknaði er lokið. En þar ber allt að sama brunni. Allt kynlíf er jafngott, mismunandi gott en jafngott engu að síður. Engin efnisleg rök eru fyrir hendi sem réttlæta hið neikvæða kynfrelsi.

Mikils er um vert að benda á að enginn verður sviptur rekkjunautum, menn munu fá fleiri. Iðkun hvílubragða mun aukast meðal þegna Hins upplýsta alræðisríkis Zimsenbabwe. Hvílubrögð án áhyggja um dóma fyrir né eftir. Enginn fórnarkostnaður vegna tíma sem fer í að leita sér að rekkjunauti, né ósamhverfar upplýsingar sem geta leiða af sér kynferðislega óskilvirkni. Ekkert hrakval eða freistnivandi, því ekki er hægt að velja neitt hrak. Með því að stjórnarskrárbinda jákvætt kynfrelsi verður því velsæld almennings hámörkuð.

Enn fremur er þess beint til alráðsins að þeir aðilar sem hafa sætt harðræði af hálfu alríkisins er það hefur í góðri trú en rangri reynt að verja hið neikvæða kynfrelsi eigi skaðabótarétt á hendur alríkinu og einnig að alríkið hjálpi til við fullnustu hins jákvæða kynfrelsis þeirra.

Comments:
Þú ert karlhatari!!!
 
Ég ætla að flytja til Zimsenbabwe eða leggja til að þetta verður tekið upp hérna
 
Hversu sorglegur þarf maður að vera til að falsa nöfn aðila í 'comments'?
 
Nei! Er þetta Hiero Anonymous frændi minn? Ég hef ekki séð þig síðan í kakóuppskerunni 1978. Við þurfum endilega að hittast við tækifæri og taka kannski eina skák.
 
I will not concur on it. I over nice post. Specially the designation attracted me to be familiar with the unscathed story.
 
Nice brief and this post helped me alot in my college assignement. Thank you as your information.
 
Post a Comment

<< Home

Archives

04/01/2004 - 05/01/2004   05/01/2004 - 06/01/2004   06/01/2004 - 07/01/2004   07/01/2004 - 08/01/2004   04/01/2005 - 05/01/2005   05/01/2005 - 06/01/2005   07/01/2005 - 08/01/2005   08/01/2005 - 09/01/2005   09/01/2005 - 10/01/2005   10/01/2005 - 11/01/2005   11/01/2005 - 12/01/2005   12/01/2005 - 01/01/2006   01/01/2006 - 02/01/2006   02/01/2006 - 03/01/2006   03/01/2006 - 04/01/2006   04/01/2006 - 05/01/2006   05/01/2006 - 06/01/2006   06/01/2006 - 07/01/2006   07/01/2006 - 08/01/2006   08/01/2006 - 09/01/2006   09/01/2006 - 10/01/2006   10/01/2006 - 11/01/2006   11/01/2006 - 12/01/2006   12/01/2006 - 01/01/2007   02/01/2007 - 03/01/2007   04/01/2007 - 05/01/2007   07/01/2007 - 08/01/2007   10/01/2007 - 11/01/2007   12/01/2007 - 01/01/2008   03/01/2008 - 04/01/2008   04/01/2008 - 05/01/2008   07/01/2008 - 08/01/2008   10/01/2008 - 11/01/2008   09/01/2009 - 10/01/2009   02/01/2013 - 03/01/2013  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?