Zimsenbabwe Express

In dubio pro Zimsenbabwe

Tuesday, May 25, 2004

 
Stjórnartíðindi Zimsenbabwe birta hér með: Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 33/2003 um samningsveð og fleira sniðug. Lagt er til að í stað greinarinnar 15b. sem er svohljóðandi:

“15b. gr. Hverjar almennar fjárkröfur verða veðsettar.
1. Almenna fjárkröfu, sem maður á á hendur nafngreindum skuldara, er heimilt að veðsetja. Hið sama á við um almenna fjárkröfu sem tiltekinn aðili kemur til með að eignast á hendur nafngreindum skuldara í sérstöku réttarsambandi.
2. Með almennri fjárkröfu er átt við fjárkröfu sem hvorki er viðskiptabréfskrafa né krafa samkvæmt innlausnarbréfi."

Komi ný grein sem hljóði svo:

“15b. gr. Hverjar almennar fjárkröfur verða handveðsettar.
1. Almenna fjárkröfu, sem maður á á hendur nafngreindum skuldara, er heimilt að handveðsetja. Hið sama á við um almenna fjárkröfu sem tiltekinn aðili eða ótilgreindur maður og jafnvel þriðjimaður kemur til með að eignast á hendur nafngreindum og/eða ónafngreindum eða greindarskertum skuldara í sérstöku réttarsambandi (sui generis). Skal þetta allt saman kallast handveð.
2. Með almennri fjárkröfu er átt við fjárkröfu sem er viðskiptabréfskrafa, krafa samkvæmt innlausnarbréfi, lifandi bústofn, kjúklingar, hanar, hænur og ungar, eða hvaðeina það sem ykkur dettur í haus."

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta
Ráðamenn landsins hafa tekið eftir því að lög um samningsveð reynast mörgum flókin og þá sérstaklega þegar um er að ræða veðsetningu á almennri fjárkröfu, sem furðu margir rugla saman við handveð. Er því ofangreind lagabreytingartillaga verið lögð fram, enda er hún til þess falllin að fækka mistökum í veðgerningum milli manna eða fyrirtækja, hér í landi. Að öðru leyti þarfnast lagafrumvarp þetta ekki skýringa. Frumvarp þetta er tileinkað B.B. -Foringinn biður að heilsa ömmu þinni.

Comments: Post a Comment

<< Home

Archives

04/01/2004 - 05/01/2004   05/01/2004 - 06/01/2004   06/01/2004 - 07/01/2004   07/01/2004 - 08/01/2004   04/01/2005 - 05/01/2005   05/01/2005 - 06/01/2005   07/01/2005 - 08/01/2005   08/01/2005 - 09/01/2005   09/01/2005 - 10/01/2005   10/01/2005 - 11/01/2005   11/01/2005 - 12/01/2005   12/01/2005 - 01/01/2006   01/01/2006 - 02/01/2006   02/01/2006 - 03/01/2006   03/01/2006 - 04/01/2006   04/01/2006 - 05/01/2006   05/01/2006 - 06/01/2006   06/01/2006 - 07/01/2006   07/01/2006 - 08/01/2006   08/01/2006 - 09/01/2006   09/01/2006 - 10/01/2006   10/01/2006 - 11/01/2006   11/01/2006 - 12/01/2006   12/01/2006 - 01/01/2007   02/01/2007 - 03/01/2007   04/01/2007 - 05/01/2007   07/01/2007 - 08/01/2007   10/01/2007 - 11/01/2007   12/01/2007 - 01/01/2008   03/01/2008 - 04/01/2008   04/01/2008 - 05/01/2008   07/01/2008 - 08/01/2008   10/01/2008 - 11/01/2008   09/01/2009 - 10/01/2009   02/01/2013 - 03/01/2013  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?